Zlatý Bažant

plagát / design

Jeden z mojich plagátov. Tento konkrétne bol robený špeciálne pre Zlatý Bažant ako reklama pre jednu z ich akcií.